Ir al contenido principal

Aliĝilo - Salou 2018 de la 29a de septembro ĝis la 6a de oktobro

                                     Piscina exterior


Kiel alveni al Hotel Best Negresco de Salou
Adreso: Carrer (Strato) Repanells, 12-14
43840 Salou Tarragona    Telefono: 34 977370 392

Aŭte: Koordinatoj: 41.062778, 1.58889
                                  41º 3´46º  1º g´ 32´ E

Per buso de Reus kaj Barcelona  flughavenoj
Bus-entrepreno: Bus Plana
Horaro:

Barcelona flughaveno T2-Salou:
8.35 - 9.25 – 10.05 – 11.20 – 12.35 – 13.50 – 15.05 – 16.20 - 17.35 –18.50 – 19.50 – 20.50 –21.50 – 22.50-23.50

Barcelona flughaveno T1 10 minutoj poste.
Salou al Barcelona flughaveno:
3.15 - 4.05 – 4.50 – 6.15 – 7.15 – 8.05 – 9.05 – 10.05 –
 11.05 – 12.35 – 14.05 – 15.40 – 16.40 -17.40 – 19.05
Prezo: 13 euroj , ir- kaj reven- bileto 23,95 euroj

Reus flughaveno: Estas buso al Salou post la alvenoj de aviadiloj. Prezo 2 euroj, iro kaj reven-bileto 4 euroj.
Estas bus haltejo proksime al Best Negresco Hotel.
Ankaŭ per taksio Telefono: 34 977753861

Per Renfe trajno ĝis Salou stacidomo kaj taksio.


Per AVE trajno ĝis Camp de Tarragona, Buso aŭ taksio.                                       
                                          


Karaj partoprenontoj de la 26-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo okazonta de la 29a de septembro ĝis la 6a de oktobro 2018 en Salou.

Ĉijare la hotelo postulas al la organizantoj anticipan pagon de 25% de la totalo antaŭ la 1-a de majo kaj la cetero antaŭ la Semajno, pro tio ni bonvolu petas al vi ĝiri:

Antaŭ la 31-a de marto:
Po persono en dulita ĉambro por  7 tagoj…….75 eŭroj
Unulita ĉambro por 7 tagoj………………….. 96 euroj

La cetero antaŭ la 31-a de aŭgusto:
Po persono en Dulita ĉambro por 7 tagoj……226 eŭroj
Unulita ĉambro por 7 tagoj…………………. 289 eŭroj

Ankaŭ se vi preferas ĝiri la tuton, tio estas:
Po persono en dulita ĉambro…….................301+ kotizo
En unulita ĉambro…………………….........385+ kotizo

Koran dankon al ĉiuj

La organizantoj


PROVIZORA PROGRAMO
                                                                               
Ni povas antaŭanonci ke dum la 26-a Internacia Esperanto-Semajno  de la Kulturo kaj Turismo okazos:

Solena Inaŭguro kun ĉeesto de la urbestro el Salou kaj tuj poste komuna foto.

Ateliero pri Esperanto, en tute kvin sesioj gvidataj de S-no Luz Vázquez.

Inter niaj prelegantoj: Zita Blaust,
                                    Miguel Fernández,
                                    Barbara Pietrzak,
                                    Abel Muntagut,
                                    Pere Navarro,
                                    Eble aliaj

Ĉi-tiun jaron ankaŭ okazos peĉakuĉo pere de kelkaj partoprenantoj.

Lerno-rondo pri deklamado de poezio kaj prezentado de la nova libro de Ángel Arquillos.

Du Interkonaj vesperoj kun manĝaĵoj kaj ĉampano.

Muzika koncerto kun la grupo Kaj Tiel Plu,  “Rom cremat” t.e. bruligita rumo kun kafo kaj specialaĵoj.

Du duontagaj ekskursoj, unu piede tra la rondo-vojo al Salou, la alia per buso al Reus por scii pri modernismo.

La tuttaga ekskurso estos al Sitges, bela marbordan vilaĝo.

Kompreneble ne mankos la aljuĝo de la premio Ada Sikorska, ĉi-tiun jaron la premiita persono estos Barbara Pietrzak.

Libro servo

Ĉion bonan al la tuta teamo !

                                                                  EKSKURSOJ


RUNDOVOJO APUD LA MARO

La pado iras  laŭlonge de la marbordo, tuŝante la maron, aŭ iomete pli  alte, de la areo de Pilonoj, en plena turisma kerno, ĝis Replanells, en Kabo Salou.
Historie, tiuj  vojoj   utilis por la marbordaj  kontroloj kaj ankaŭ por la laboro de la fiŝkaptistoj.
La promenado laŭ la Rundovojo malkovras grandan naturan riĉecon de kampara pejzaĝo de la areo.
Krome  diversaj panoramoj, kiujn oni povas ĝui dum la vojiro, la vojo iradas tra plaĝoj kaj krekoj kio  permesas   malkovri la areon de Kap Salou alimaniere.
Eblos reiri al la hotelo per urba buso.


                                    
                                                         VIZITO AL SITGES

Sitges (29.500 loĝantoj, 35 km sude de Barcelona kaj 73 km norde de Salou). Nuntempe fama internacia turisma celo, estas apudmara urbeto kiu kapablis gardi siajn kulturajn kaj artajn valorojn.
La restaĵoj de la antikva mezepoka vilaĝo miksiĝas kun la heredaĵo de la "amerikanoj", tiuj kiuj revenis kun riĉaĵoj de la amerika aventuro kaj konstruigis grandajn luksajn domojn.
En Sitges ankoraŭ oni elspiras la bohemian etoson, heredita de la multaspekta artisto Santiago Rusiñol, kiu konvertis la vilaĝon en la centro de la Modernismo. Por malkovri ĝian kulturan riĉecon oni nur bezonas promeni tra la stratoj de la centro, antikva kvartalo kaj  marborda promenado.
Vizitindaj estas la muzeoj Palaco Maricel kaj Cau Ferrat (domo-ateliero de Rusiñol).

                                                        
                                                            VIZITO AL LA URBO REUS
Antoni Gaudi i Cornet naskiĝis en Reus.
Tamen eble lin influis pli la proksima vilaĝo kie la familio havis forĝejon kie la infano pasigis parton de la infaneco.
Junaĝe Gaudi kunlaboris en la aranĝo de Parko Samà, proksime de Reus. Krom tio, estas nenio arkitekture lia en la urbo.
Sed estas vidindaj konstruaĵoj faritaj de disĉiploj.
“Casa Navàs” estas la ĉefa. Ĝi belegas same kiel la plej famaj de Barcelono. Kaj same “Institut Pera Mata”, ambaŭ viziteblaj.
Sed vi povas en Reus perfekte koni la vivon, la eldiraĵojn, la enigmojn kaj ĉiun lian mirindan konstruaĵon en Reus. Jes, ĉe Gaudi Centro, en la sama placo kie staras la urbodomo kaj Casa Navàs.
Mi propasperte certigas al vi, ke vi enamiĝos ne nur al la verko sed al la persono de Antoni Gaudi.


ALIĜILO

26-a Internacia Esperanto-Semajno de la kulturo kaj Turismo
Salou de la 29a de septembro ĝis la 6a de oktobro 2018

Nomo…………………………………………………………………………………………………..
Poŝtadreso…………………………………………………………………………………………..
Telefono……………………………………Retadreso…………………………………………

                                        ALIĜKOTIZO

Ĝis la 30-a de aprilo.……………………………………….. 25 €
De la 1-a de majo ĝis la 31-a de julio………………............ 35  €
De la 1-a de aŭgusto ĝis la 30-a de septembro….................. 45  €
La aliĝkotizo ne estas repagebla.
Gejunuloj ĝis 25 jaroj………………………………………. Senpage

Kompleta pensiono: 43 € en dulita ĉambro po persono kaj tago
                                   55 € en unulita ĉambro po persono kaj tago

Dulita ĉambro: Mi alvenos la…….kaj restados ĝis la……Entute…….Tagoj

Unulita ĉambro: Mi alvenos la……kaj restados ĝis la…..Entute…….Tagoj

KIEL PAGI: 25% de la totalo ĝis la 31-a de marto, la cetero ĝis la 31-a de
                    Aŭgusto per bankĝiro al:

OPENBANK ES58 0073 0100 5405 0515 4366 /BIC-OPEN ESMM
KORESPONDA ADRESO:

Rosa López, Granollers 3, 13, 3, 08225 Terrassa- Barcelona
Marilo1950@hotmail.es

http://esperanto-salou.blogspot.com.es/2018/01/aligilo-salou-2018.html

BONVOLU KUMPORTI VIAN KVITANC0N, DANKON. (La aliĝkotizo ne inklusivas asekuron, bonvolu porti vian asekuran dokumenton).


                     DATO                                           SUBSKRIBOComentarios